Tar deg til innloggingsportalen til TOBB

Ordensregler

Utkast til ordensregler legges på portalen til TOBB, Lillebyleiligheten.no og FB. Vedtas på årsmøte våren 2019. Innspill og synspunkter sendes på e-post Vi kommer langt med god gammeldags folkeskikk og respekt for hverandre

Brannalarm / brannøvelse

Styret mener det er behov for å gjennomføre brannøvelser. Dette tas inn i ordensreglene og man tar sikte på å gjennomføre varslet øvelse i desember

Kameraovervåkning

Viser til egen utsendt informasjon om dette. Det er gjentatte innbrudd og forsøk på innbrudd i bodene til de forskjellige sameiene hos oss. Vi håper at kameraovervåkning kan være preventivt og at det gir mulighet til å se hvem som har utført innbruddet. Investeringen er tenkt dekket gjennom dagens felleskostnad. Tiltaket krever 2/3 flertall. Vi tar sikte på avstemming via internett.

Heis og fellesareal

Vi ønsker å friske opp fellesarealene. Viser til utsendt henvendelse via Facebook. Oppfordrer til gode forslag for utsmykning av heis og fellesareal. F.eks historiske bilder fra Lilleby i fellesområdene. Send forslag til b4@lillebyleiligheten.no

Kameraovervåkning

Viser til egen utsendt informasjon om dette. Det er gjentatte innbrudd og forsøk på innbrudd i bodene til de forskjellige sameiene hos oss. Vi håper at kameraovervåkning kan være preventivt og at det gir mulighet til å se hvem som har utført innbruddet. Investeringen er tenkt dekket gjennom dagens felleskostnad. Tiltaket krever 2/3 flertall. Vi tar sikte på avstemming via internett.

Port P – kjeller

Mange innkjøringsproblemer. Tre ganger kjørte porten seg fast etter å ha gått ned på bil som sto i åpningen. Løsningen oppgradert med bedre teknologi for å forhindre dette i fremtiden. Skiftet leverandør. Fortsatt ikke helt i mål med god og stabil drift.

Vedlikeholdsansvar

Sameiet er relativt nytt enda. Styret har derfor ikke prioritert å se på grensedragningen mellom den enkeltes vedlikeholdsansvar og hva som skal være sameiets ansvar. Styret følger opp dette senere. (eks, maling/behandling av skillevegger)

Garanti og reklamasjonssaker

Styret forsøker å melde inn alle mangler til leverandøren som en ser. Her er det bare fint om alle hjelper til å melde fra dersom det er mangler i fellesarealene som skal utbedres av utbygger/entreprenør.

Tog og tuting

Vi har gjort en henvendelse til Bane Nor i forhold til årsaken til at toget tuter og om det er mulig å gjøre noen tiltak for å unngå tutingen. Kommer tilbake på dette når vi har fått svar fra Bane Nor.

Parkering

Vi bor nære byen og det er få parkeringsplasser for gjester. Det lille som er blir langs veiene i området. Området vil være underlagt kontroller fra Trondheim Parkering.

Lading av elbiler i P-kjeller

Utviklingen på el-bil fronten går raskt. Vårt prosjekt ble planlagt på en tid da det ikke var gode løsninger for el-bil lading. De 35 plassene som i dag har montert et vanlig strømstikk er derfor ikke en fremtidsrettet løsning. Etablering av nye ladeplasser i garasjekjelleren blir en betydelig investering. Det er realsameiet (i fellesskap med de andre sameiene) som har ansvar for å jobbe med disse løsningene.

Realsameiet har så langt vært i kontakt med to ulike tilbydere av løsning. I tillegg har vi vært i kontakt med energiverket for å kartlegge hvor mye strøm vi har tilgjengelig for å bruke på lading. Styret er opptatt av å finne en løsning innenfor følgende parameter:

  • Fremtidsrettet løsning.
  • Må finansieres og betales av de som skal ha ladeplass
  • Sikkerhet
  • Rettferdighet slik at de som bruker strømmen betaler for den strømmen de bruker.
  • Mulighet for hurtigere lading enn dagens løsning.

Dessverre tar det tid å finne frem til de gode løsningene. Hovedårsaken til det er at man opplever også at leverandørene ikke har tilstrekkelig erfaring og kompetanse enda.

Ordensregler

Utkast til ordensregler legges på portalen til TOBB, Lillebyleiligheten.no og FB. Vedtas på årsmøte våren 2019. Innspill og synspunkter sendes på e-post Vi kommer langt med god gammeldags folkeskikk og respekt for hverandre

Brannalarm / brannøvelse

Styret mener det er behov for å gjennomføre brannøvelser. Dette tas inn i ordensreglene og man tar sikte på å gjennomføre varslet øvelse i desember

Kameraovervåkning

Viser til egen utsendt informasjon om dette. Det er gjentatte innbrudd og forsøk på innbrudd i bodene til de forskjellige sameiene hos oss. Vi håper at kameraovervåkning kan være preventivt og at det gir mulighet til å se hvem som har utført innbruddet. Investeringen er tenkt dekket gjennom dagens felleskostnad. Tiltaket krever 2/3 flertall. Vi tar sikte på avstemming via internett.

Heis og fellesareal

Vi ønsker å friske opp fellesarealene. Viser til utsendt henvendelse via Facebook. Oppfordrer til gode forslag for utsmykning av heis og fellesareal. F.eks historiske bilder fra Lilleby i fellesområdene. Send forslag til b4@lillebyleiligheten.no

Kameraovervåkning

Viser til egen utsendt informasjon om dette. Det er gjentatte innbrudd og forsøk på innbrudd i bodene til de forskjellige sameiene hos oss. Vi håper at kameraovervåkning kan være preventivt og at det gir mulighet til å se hvem som har utført innbruddet. Investeringen er tenkt dekket gjennom dagens felleskostnad. Tiltaket krever 2/3 flertall. Vi tar sikte på avstemming via internett.

Port P – kjeller

Mange innkjøringsproblemer. Tre ganger kjørte porten seg fast etter å ha gått ned på bil som sto i åpningen. Løsningen oppgradert med bedre teknologi for å forhindre dette i fremtiden. Skiftet leverandør. Fortsatt ikke helt i mål med god og stabil drift.

Vedlikeholdsansvar

Sameiet er relativt nytt enda. Styret har derfor ikke prioritert å se på grensedragningen mellom den enkeltes vedlikeholdsansvar og hva som skal være sameiets ansvar. Styret følger opp dette senere. (eks, maling/behandling av skillevegger)

Garanti og reklamasjonssaker

Styret forsøker å melde inn alle mangler til leverandøren som en ser. Her er det bare fint om alle hjelper til å melde fra dersom det er mangler i fellesarealene som skal utbedres av utbygger/entreprenør.

Tog og tuting

Vi har gjort en henvendelse til Bane Nor i forhold til årsaken til at toget tuter og om det er mulig å gjøre noen tiltak for å unngå tutingen. Kommer tilbake på dette når vi har fått svar fra Bane Nor.

Parkering

Vi bor nære byen og det er få parkeringsplasser for gjester. Det lille som er blir langs veiene i området. Området vil være underlagt kontroller fra Trondheim Parkering.

Lading av elbiler i P-kjeller

Utviklingen på el-bil fronten går raskt. Vårt prosjekt ble planlagt på en tid da det ikke var gode løsninger for el-bil lading. De 35 plassene som i dag har montert et vanlig strømstikk er derfor ikke en fremtidsrettet løsning. Etablering av nye ladeplasser i garasjekjelleren blir en betydelig investering. Det er realsameiet (i fellesskap med de andre sameiene) som har ansvar for å jobbe med disse løsningene.

Realsameiet har så langt vært i kontakt med to ulike tilbydere av løsning. I tillegg har vi vært i kontakt med energiverket for å kartlegge hvor mye strøm vi har tilgjengelig for å bruke på lading. Styret er opptatt av å finne en løsning innenfor følgende parameter:

  • Fremtidsrettet løsning.
  • Må finansieres og betales av de som skal ha ladeplass
  • Sikkerhet
  • Rettferdighet slik at de som bruker strømmen betaler for den strømmen de bruker.
  • Mulighet for hurtigere lading enn dagens løsning.

Dessverre tar det tid å finne frem til de gode løsningene. Hovedårsaken til det er at man opplever også at leverandørene ikke har tilstrekkelig erfaring og kompetanse enda.