Vedtekter Sameiet Ladalen B4

Vedtektenen kan lastes ned på PDF

Du finner også vedtektene på TOBB-portalen. Inne på portalen vil du også finne mye annen relevant informasjon som medeier i sameiet. Styret anbefaler og gjøre seg kjent med portalen.