Styret kan fortrinnsvis kontakts på e-post.
Det vil komme mer informasjon snart.